Naros spol. s r.o.

Kategorie

Hledat

Výrobci

Obchodní a Záruční podmínky

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DODAVATELI

NAROS spol. s r.o., třída 3. května 974, 763 02 Zlín - Malenovice

IČO : 49447459, DIČ : CZ49447459

Dodavatel je plátcem DPH (dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje

telefon : +420 577 213 175

fax       : +420 577 213 175

e-mail   : naros@naros.cz

číslo účtu pro bezhotovostní platby ČSOB Zlín a.s., č.ú. 379 046 993 / 0300

 

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízený sortiment je uveden na internetových stránkách společnosti NAROS spol.s r.o. Zlín v sekci „e-shop upínacích prvků“. V případě, že Vámi požadované zboží nenaleznete v našem e-shopu, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Případné technické informace nebo odbornou radu Vám ochotně poskytnou pracovníci obchodního oddělení naší společnosti.

 

Ceny produktů v e-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím e-shopu společnosti NAROS spol.s r.o.

 

Zboží za uvedené ceny je možno objednat pouze prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

 

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek.

 

Při objednání zboží přes e-shop si zákazník zboží vybere, řádně vyplní počty kusů, kontaktní údaje (fakturační a doručovací adresu), způsob platby a dopravy a objednávku odešle. Odeslaná objednávka slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit přímo u jednotlivých položek, cenu za dopravu případně další poplatky budou uvedeny v rekapitulaci nákupu ještě před odesláním objednávky. Celková cena nákupu bude uvedena před odesláním objednávky. Přijatá objednávka bude dodavatelem potvrzena zpravidla do 24 hodin nejpozději do 3 dnů. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

 

Zrušení objednávky :

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka pouze do doby potvrzení objednávky dodavatelem. Zrušení objednávky po okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem je možné pouze po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba :

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud u zboží záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným a neodborným zacházením a na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

 

Reklamace :

V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace :

Reklamace se vyřizuje na adrese dodavatele. Reklamované zboží odešle kupující spolu s kopií faktury a s popisem závady na adresu dodavatele. Dopravu hradí kupující. V případě oprávněné reklamace dodavatel odešle opravené nebo nové zboží na vlastní náklady na adresu kupujícího.

 

Vyřízení reklamace :

Dodavatel případně přímo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

 

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, zaslané zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo je možné uplatnit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě kupující zašle na své náklady zboží na adresu odesílatele. Je možno zboží také osobně doručit na adresu dodavatele. Vrácené zboží musí být nepoužité, čisté a v původním obalu. Při nesplnění těchto podmínek nelze vrácení zboží nárokovat. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jím zadaný účet do 7 pracovních dní po obdržení zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NAROS spol.s r.o. Zlín jako provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že Vaše poskytnutá osobní data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu. Všechny údaje budou sloužit pro usnadnění Vašich případných objednávek v budoucnu. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě neposkytnuty třetí osobě a bude využity výhradně pro naši vlastní potřebu.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní dodavatel na svých internetových stránkách a v e-shopu nejpozději v den nabytí platnosti těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2009.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Všechny slevy

Newsletter